• Grey Facebook Icon

od mora do stola

„Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) Istarska batana“

X

Prepoznavanjem potrebe za preuzimanje uloge nositelja gospodarskog razvoja ribarstva na lokalnom području, na inicijativu predstavnika deset jedinica lokalne samouprave osnovana je udruga

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU (LAGUR) ISTARSKA BATANA.

 

Obuhvaća ribarstveno područje južne Istre kojeg čini deset jedinica lokalne samouprave: gradovi Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano, te općine Bale-Valle, Barban, Fažana-Fasana, Kanfanar, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin i Svetvinčenat, a partnerstvo je predstavnika gospodarskog sektora ribarstva, civilnog i javnog sektora navedenih područja.

 

Osnovana je s ciljem provedbe održivog razvoja ribarstvenog područja kroz aktivno udruživanje lokalnih dionika iz sektora ribarstva, čime će se isti aktivnije integrirati u lokalni i regionalni razvoj.

Glavno područje djelovanja LAGUR-a je omogućavanje ribarskim zajednicama da stvore nove i održive izvore prihoda te da poboljšaju kvalitetu života zajednice.

Pilot projekt

"Od mora

do stola"

X

 
 

Izrada ove stranice sufinacirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

This web page has been co-financed by the European Union from European Maritime and Fisheries Fund

LAGUR Istarska batana

Centar 214, 52203 Medulin

Tel: +385 52 606 037

Mob: +385 91 621 50 63

e-mail: lagur.istarska.batana@gmail.com

Facebook: LAGUR/FLAG Istarska batana