• Grey Facebook Icon

OD MORA DO STOLA

Vodeći se osnovnom zadaćom LAGUR-a, a to je ravnopravno povezati subjekte iz područja javnog, privatnog i društvenog života, osigurati njihov zajednički rad  na ostvarivanju zajedničkih ciljeva, te izgraditi dugoročno partnerstvo, nastala je ideja za provedbu malog pilot projekta „Od mora do stola“.

Pilot projektom „Od mora do stola“ Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) Istarska batana nastoji djelovati kao posrednik u kreiranju kratkih lanaca opskrbe na ciljanom području djelovanja LAGUR-a, koji će biti prilagođen lokalnim ribljim proizvodima, uz naglasak na povezivanje i umrežavanje prvenstveno ribara i ugostitelja te kroz stvaranje službene oznake kvalitete ribljih proizvoda s područja LAGUR-a, a sve sa svrhom promicanja lokalnih ribarskih proizvoda i konzumacije istih, širenje ribarske djelatnosti te, u konačnici, stvaranje boljih i kvalitetnijih veza između ribara i krajnjih kupaca.

Namjera je kreirati kratke lance opskrbe čija je prednost upravo mogućnost kontakta ribara i kupaca- ugostitelja, koji ima mogućnost stvoriti, odnosno razviti specifičan i dugoročno održiv odnos u sklopu kojega ribari dobivaju mogućnosti davanja informacija o izvornosti proizvoda kojeg prodaju. S druge strane, kupac može upoznati sektor ribarstva te načine ulova ribe koji se primjenjuju.

Dugoročni cilj projekta je skrenuti pozornost lokalnom stanovništvu na ribarske proizvode lokalnih ribara s područja LAGUR-a Istarska batana te im ukazati na prisutnost i dostupnost kvalitetnih ribljih proizvoda i njihovu vrijednost.

FOKUS PODRUČJA PROJEKTA

Pilot projekt usmjeren je na dva fokus područja:

 • Promicanje konzumacije lokalne sezonske ribe i proizvoda ribarstva među stanovnicima i posjetiteljima područja na kojem djeluje lokalna inicijativa te

 • Umrežavanje lokalnih ribara sa lokalnim ugostiteljima

 

Pilot projektom nastojalo se potaknuti ribare i ugostitelje na međusobno umrežavanje na obostranu korist, a promocijom ugostiteljskih objekata koji su sudjelovali u provedbi projekta željela se povećati konzumacija sezonskih lokalnih proizvoda ribarstva među stanovnicima i posjetiteljima lokalne inicijative.

Aktivnostima pilot projekta promiče se održiv i uključiv razvoj ribarstva na ribarstvenom području južne Istre, okupljanjem i umrežavanjem ribara i relevantnih dionika i informiranjem putem održanih predavanja, prezentacija, okruglih stolova, a sve sa krajnjim ciljem aktivnijeg sudjelovanja ribara u upravljanju i donošenju odluka u procesu strateškog planiranja u ribarskom sektoru.

CILJEVI PROVEDBE PILOT PROJEKTA „OD MORA DO STOLA“:

 • Umrežavanje lokalnih ugostitelja i ribara s područja LAGUR-a Istarska batana

 • Povećanje konzumacije lokalne sezonske ribe i ribljih proizvoda kod posjetitelja područja LAGUR-a Istarska batana, ali i lokalnog stanovništva

 • Smanjenje udaljenosti između proizvođača i krajnjih potrošača

 • Poticanje i inteziviranje komunikacije između proizvođača i postojećih potrošača, ali i potencijalnih, novih potrošača

 • Promicanje lokalnih ribarskih proizvoda

 • Brendiranje lokalnih ribarskih proizvoda južne Istre sa vrijednostima svježih, kvalitetnih i zdravih proizvoda, s naglaskom na mogućnost slobodnog odabira i poštene cijene

 • Povećanje kvalitete ponude lokalnih ugostitelja s područja LAGUR-a Istarska batana, garancija kvalitete proizvoda, dodatne vrijednosti i prepoznatljivosti

 • Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija za promicanje proizvoda i širenje informacija koje stvaraju izravan odnos između kupca i proizvođača

 • Korištenje izravne prodaje kao marketinške strategije kojom se dodaje vrijednost ribarskim proizvodima

 • Održavanje lokalne zaposlenosti