• Grey Facebook Icon

Analiza

stanja

X

Provedba pilot projekta „Od mora do stola“ započela je istraživanjem tržišta u sklopu kojega su provedene analize tri fokus grupe: potrošači, ugostitelji i ribari s područja djelovanja lokalne inicijative. Prikupljene informacije poslužile su za planiranje daljnjih aktivnosti u cilju promocije konzumacije ribe i ribarskih proizvoda te uspješnog provođenja daljnjih aktivnosti pilot projekta

OKRUGLI STOLOVI

X

Po završetku istraživanja tržišta, pristupilo se organizaciji okruglih stolova na temu "Suradnja ribarskog i ugostiteljskog sektora",  sa ciljanim skupinama koje je projekt obuhvatio: ribarima i ugostiteljima s područja LAGUR-a Istarska batana.

Cilj održavanja okruglih stolova je identifikacija potreba i želja ugostitelja i ribara koji djeluju na području lokalne inicijative te identifikacija potencijalnih problema koji se mogu javiti prilikom umrežavanja sa svrhom njihovog pravovremenog otklanjanja.

FIRST ROUND TABLE, Ližnjan

September 18, 2016

The first round table gathered members of the economic fishery sector from the FLAG territory and determined the readiness of the fishery sector to collaborate with the restaurant sector. The possible obstacles were identified as well as the solutions for establishing an optimal collaboration model. It was concluded that fishermen are not opposed to establishing the collaboration and that some of them are already working with some restaurants.

SECOND ROUND TABLE, Fažana

September 22, 2016

The Second round table gathered the restaurant owners from the FLAG "Istrian Batana" territory and determined their readiness to collaborate with the fishery sector as far as local fisheries product supply is concerned. It was concluded that the restaurant owners are not opposed to establishing the collaboration, but some specific problems regarding the supply from local fishermen were also addressed. The participating stakeholders agreed on the need to implement adequate measures to foster and simplify the supply of the local wild caught fish.

THIRD ROUND TABLE, Medulin

October 11, 2016

The third, and last round table was entitled "Collaboration between the Fisheries and the Restaurants" gathered the representatives of the fisheries sector and the restaurant owners from the FLAG territory, the working group of the FLAG "Istrian Batana" and the assistant of the head of the Administrative Department for Agriculture, Forestry, Hunting and Water Management, Mr. Graciano Prekalj.

Upon confirming the conclusions from previous round tables, the identified issues were addressed in a discussion, the further steps in the implementation of the pilot project that shall foster networking between the fishermen and the restaurant owners were presented, and the basis for the joint collaboration for mutual benefit was defined, by minimising the risks and setting up the optimal collaboration model.

Please reload

ZAKLJUČCI:

X

Okupljanje i umrežavanje ribara i ugostitelja s područja LAGUR-a Istarska batana te informiranje putem provedenih okruglih stolova doprinijelo je razvoju komunikacije i stvaranju dugoročno održivog odnosa između jedne i druge skupine. Ostvaren je prvi preduvjet uspješne suradnje i budućih aktivnosti, a to je detektiranje zajedničkih problema s kojima se ribari i ugostitelji susreću prilikom njihove suradnje, te su predloženi potencijalni prijedlozi za rješavanje istih. Zaključilo se kako su posebni napori neophodni u području edukacije potrošača o vrstama lokalne ribe i ribljih jela, što je preduvjet za povećanje potražnje za lokalnom ribom. Također, istaknuta je potreba za valorizacijom lokalne ribe te stvaranjem prepoznatljivog brenda koji će ribarima pružati kvalitetan kanal prodaje, istovremeno pružajući ugostiteljima garanciju kvalitete proizvoda.