PREDSTAVLJANJE REZULTATA MALOG PILOT PROOJEKTA "OD MORA DO STOLA"

Dana 04. studenog 2016. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Multimedijalnog centra „3mc“ u Medulinu održano predstavljanje rezultata malog pilot projekta „Od mora do stola“.

Program je započeo govorom dobrodošlice predsjednika LAGUR-a Istarska batana, g. Gorana Buića koji je, nakon pozdrava i uvodnih riječi, istaknuo važnost provedenih aktivnosti u sklopu pilot projekta „Od mora do stola“ kojim LAGUR Istarska batana nastoji djelovati kao posrednik u kreiranju kratkih lanaca opskrbe na ciljanom području – ribarstveno područje južne Istre: gradovi Rovinj-Rovigno i Vodnjan – Dignano, te općine Bale – Valle, Barban, Fažana – Fasana, Kanfanar, Ližnjan – Lisignano, Marčana, Medulin i Svetvinčenat.

Prisutnima se obratio i g. Graciano Prekalj, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za

poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije, koji je istaknuo

važnost LAGUR-a kao institucije u provedbi održivog razvoja ribarstva na području njezinog

djelovanja, te je provedeni pilot projekt „Od mora do stola“ prepoznao kao uspješan prvi korak u djelovanju LAGUR-a Istarska batana u ulozi posrednika između ribara i ugostitelja s područja djelovanja.

Aktivnosti održane u sklopu provođenja pilot projekta „Od mora do stola“, poput analize tržišta, okruglih stolova i edukativnih radionica sa ribarima i ugostiteljima predstavila je voditeljica LAGUR-a Istarska batana, Katia Ereš. Istaknula je kako je sama ideja projekta nastala iz prepoznate potrebe za umrežavanjem lokalnih ribara s područja LAGUR-a Istarska batana i lokalnih ugostitelja, kroz stvaranje službene oznake kvalitete ribljih proizvoda s područja LAGUR-a, a sa svrhom promicanja lokalnih ribarskih proizvoda i konzumacije istih, širenje ribarske djelatnosti te, u konačnici, stvaranje boljih i kvalitetnijih veza između ribara i krajnjih kupaca.

Po završetku predstavljanja rezultata pilot projekta „Od mora do stola“, održano je predavanje o marketingu, certificiranju, označavanju i brendiranju ribarskih proizvoda, a program je završio svečanim otvaranjem poslovnog prostora LAGUR-a Istarska batana, opremljenog sredstvima u sklopu mjere III.1. „Pripremna potpora“.

Provedba pilot projekta „Od mora do stola“ financiran je u okviru Operativnog programa za

pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020., u sklopu mjere III.1. „Pripremna potpora“.


Izdvojene novosti
Zadnje novosti