Za humanitarnu akciju prikupljeno 33.000 kuna


Zahvaljujemo svim ribarima i ugostiteljima s područja LAGUR-a Istarska batana koji su se dobrovoljno uključili u provedbu našeg pilot projekta "Od mora do stola", te time dali veliki doprinos u humanitarnoj akciji Općine Medulin u kojoj je prikupljeno sveukupno 33.000,00 kn za medulinsku osnovu školu dr. Mate Demarina.


Izdvojene novosti
Zadnje novosti