Za humanitarnu akciju prikupljeno 33.000 kuna


Zahvaljujemo svim ribarima i ugostiteljima s područja LAGUR-a Istarska batana koji su se dobrovoljno uključili u provedbu našeg pilot projekta "Od mora do stola", te time dali veliki doprinos u humanitarnoj akciji Općine Medulin u kojoj je prikupljeno sveukupno 33.000,00 kn za medulinsku osnovu školu dr. Mate Demarina.


Izdvojene novosti
Zadnje novosti
Arhiva

Izrada ove stranice sufinacirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

This web page has been co-financed by the European Union from European Maritime and Fisheries Fund

LAGUR Istarska batana

Centar 214, 52203 Medulin

Tel: +385 52 606 037

Mob: +385 91 621 50 63

e-mail: lagur.istarska.batana@gmail.com

Facebook: LAGUR/FLAG Istarska batana